blast, blastom

Buňky některých tkání (například krevní buňky) se doplňují z kmenových buněk, při tom postupně procházejí několika stádií vyzrávání. Některé málo zralé buňky se nazývají blasty.

Z pojmu blast je odvozen blastom, což je méně časté obecné označení pro nádory, nebo konkrétnější například hemoblastom / hemoblastóza = nádor krevních buněk (leukémie, lymfom), melanoblastom atd.