leukémie

Leukémie (nesprávně rakovina krve) jsou skupina zhoubných nádorových onemocnění bílých krvinek. Nádorové buňky se vyskytují v kostní dřeni (kde "utlačují" krvetvorné buňky a znesnadňují tak obnovu bílých i červených krvinek a krevních destiček), jsou i v periferní krvi a mohou infiltrovat i některé orgány a tkáně.

Bílé krvinky vznikají z kmenových krvetvorných buněk, při "vyzrávání" procházejí několika stádii, která mají svá specifická pojmenování. Leukémie dělíme podle výchozích buněk, rozeznávají dvě základní linie buněk - myeloidní řada a lymfoidní řada.

Podle průběhu onemocnění se leukémie dělí na akutní a chronické. Akutní leukémie probíhají rychle, mohou vést k úmrtí během několika dní. Vznikají zpravidla z méně zralých vývojových stádií krvinek – blastů. Chronické leukémie vznikají ze zralejších krvinek, probíhají pomalu a často nemusí být řadu měsíců nebo i let nijak léčeny (laiky proto někdy bývají nazývány nezhoubné / benigní leukémie)

Leukémie lze tedy dělit na tyto základní typy: akutní myeloidní leukémie (AML), chronická myeloidní leukémie (CML), akutní lymfatická leukémie (ALL) a chronická lymfocytární leukémie (CLL).

Dle konkrétního vývojového stádia výchozí krvinky se pak dělí podrobněji, například myelomonocytární leukémie, lymfoblastická leukémie, prolymfocytární leukémie (PLL), vlasatobuněčná (trichocelulární) leukémie (HCL) atd.

Značky: C91 (Lymfoidní leukemie), C92 (Myeloidní leukemie), C93 (Monocytická leukemie), C94 (Jiné leukemie určených buněčných typů), C95 (Leukemie neurčeného buněčného typu)

Více o leukémiích v článcích LeukémieLeukémie v dětském věku.