buňka

Buňka je základní jednotka všech orgánů a tkání. Od okolí je oddělena buněčnou membránou, přes kterou některé látky volně pronikají, jiné jsou aktivně transportovány do buňky nebo z buňky.

V cytoplazmě jsou buněčné organely, enzymy, signální molekuly atd. Na tyto molekuly jsou cíleny některé protinádorové léky (cílená / biologická léčba).

Další membránou je odděleno jádro, ve kterém jsou chromozómy tvořené DNA. Při dělení buňky vzniká buněčné vřeténko, jehož funkcí je správné rozdělení chromozomů do dvou dceřiných buněk. DNA a buněčné vřeténko jsou cílem "standardních" cytostatik a radioterapie

Buňky mají různou stavbu a tvar a různé funkce dle tkáně, jejíž jsou součástí.