butylskopolamin (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu

Mechanismus účinku léku

  • Butylskopolamin má spasmolytický účinek na hladkou svalovinu gastrointestinálního, urogenitálního (močového a pohlavního) a biliárního traktu. Neprostupuje do centrálního nervového systému, proto nedochází ke vzniku nežádoucích centrálních anticholinergních účinků. Jeho periferní anticholinergní účinek je výsledkem blokády ganglií viscerální (orgánové) stěny a antimuskarinové aktivity.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba nevolnosti a zvracení související se střevní obstrukcí
  • Léčba bolesti (spasmu) vnitřních orgánů
  • Chrčivé dýchání

Způsob užívání léku

  • Obalované tablety užívané ústy třikrát až pětkrát denně
  • Pomalá nitrožilní, nitrosvalová nebo podkožní injekce, dle potřeby opakovaně během dne

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Butylskopolamin může vyvolávat poruchy vidění a závrať ovlivněním akomodačních schopností oka, proto by neměli pacienti po injekčním podání vykonávat činnosti jako řízení motorových vozidel nebo obsluha strojů, a to až do obnovení normálního vidění.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.