kryptogenní karcinom

Kryptogenní karcinom = karcinom neznámé primární lokalizace (carcinoma cryptogenes) je onemocnění, při kterém je zjištěna metastáza nádoru (v lymfatických uzlinách nebo v orgánech), avšak ani po podrobném klinickém a histologickém vyšetření se nepodaří nalézt ložisko primárního nádoru nebo stanovit diagnózu jiného nádorového typu než karcinom (lymfom, melanom, sarkom).

Léčba je závislá na buněčném podtypu nádoru a lokalizaci metastáz.

Značky: C77 (Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin), C78 (Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy), C79 (Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací) nebo C80 (Zhoubný novotvar bez určení lokalizace)

Jiné možné označení: metastatický karcinom (nádor) bez origa (latinsky origo = původ, východisko)