sarkomy

Sarkomy jsou skupina různorodých nádorů z neepitelových tkání. Jedná se o relativně vzácné onemocnění, v ČR je ročně diagnostikováno kolem 400 případů. Léčba je především chirurgická.

Názvy sarkomů jsou odvozené od latinského názvu výchozí tkáně, například:

 • Osteosarkom – nádor kosti (kostních buněk), teleangiektatický osteosarkom je varianta nádoru s množstvím dutin vyplněných krví
 • Chondrosarkom – nádor buněk produkujících chrupavku, postihuje kosti, méně často se vyskytuje mimo kost (extraskeletální / extraoseální chondrosarkom)
 • Mezenchymální sarkom / mezenchymom – mezenchym je řídká embryonální tkáň, která je základem pro neepitelové tkáně včetně krevních buněk. V mezenchymálním nádoru benigním nebo maligním (sarkomu) může vznikat směs struktur odpovídající různým tkáním
 • Skupina sarkomů společně označovaná jako sarkomy měkkých tkání:
  • Fibrosarkom - nádor z vaziva, může se vyskytovat téměř kdekoli,
  • Myxosarkom – nádor z řídké pojivové tkáně
  • Liposarkom – nádor z tukové tkáně,
  • Myosarkom (leiomyosarkom, rabdomyosarkom) – nádor ze svalové tkáně, a to buď z kosterních příčně pruhovaných svalů (rabdomyosarkom), nebo z hladké svaloviny (leiomyosarkom),
  • Angiosarkom, hemangiosarkom – nádor z cév.
  • Synovialosarkom – nádor ze synovie, tenké blanky vystýlající kloubní pouzdra nebo šlachové pochvy, kde produkuje maz zajišťující hladký pohyb
  • Vřetenobuněčný sarkom – název odvozen z tvaru buněk

Sarkomy mohou výjimečně vznikat i ve stromatu epitelových tkání, ve vzácných případech vykazuje maligní rysy i epitel, pak se jedná o karcinosarkom

Značky: C38 (Zhoubný novotvar srdce‚ mezihrudí – mediastina a pohrudnice – pleury), C40 (Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin), C41 (Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací), 48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea, C49 (Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně), C54.2 (Zhoubný novotvar těla děložního – myometirum, svalovina), C69.6 (Zhoubný novotvar očnice – orbity)

Více o sarkomech v článcích Sarkomy měkkých tkání a O zhoubných nádorech kostí, kloubů a chrupavky