CRF

U pacienta zařazeného do klinické studie je nutno zpracovávat řadu údajů o jeho nemoci a její odpovědi na léčbu, o léčbě, o nežádoucích příhodách, o výsledcích laboratorních a jiných vyšetření a jiná data z chorobopisu. K tomu slouží formulář pro sběr dat – CRF (anglicky Case Report Form), nyní nejčastěji v elektronické formě (eCRF).

Formulář je vyplňován zdravotníky, pacient je identifikován pouze kódem, takže nikdo mimo zdravotnické zařízení, kdo formuláře dále zpracovává, nezná totožnost pacienta. Správnost vyplněných údajů kontroluje monitor klinické studie.