debulking

Cílem operace je zpravidla úplné odstranění nádoru, které však není vždy možné. U některých nádorů (např. karcinom vaječníku) je výhodné odstranit alespoň co největší část nádoru, zmenšit objem nádoru = provést debulking.

Jako debulking se někdy označuje též zmenšení nádoru jinou metodou (neoadjuvantní chemoterapií, radioterapií).

Pojem debulking vychází z anglického bulky = objemný.