léčba neoadjuvantní

Neoadjuvantní léčba (zkráceně neoadjuvance) se podává se před plánovanou chirurgickou léčbou (a někdy i před radioterapií). Cílem je zmenšení nádoru (což je někdy označované jako debulking), aby operace byla umožněna (pokud je nádor inoperabilní), usnadněna nebo aby mohl být proveden méně rozsáhlý výkon (např. lumpektomie místo ablace prsu, zachování svěrače konečníku).

V neoadjuvantní léčbě se používá některý typ léčby medikamentózní, radioterapie, popř. kombinace obou těchto způsobů. Po operaci pak ještě může následovat léčba adjuvantní.

Pokud je následně ložisko nádoru chirurgicky odstraněno, hodnotí patolog míru odpovědi. Pokud nenajde živé (viabilní) buňky, označuje se to jako patologická kompletní (úplná) odpověď (pCR).