léčba neoadjuvantní

Podává se před plánovaným základním léčebným zákrokem, zpravidla před  chirurgickou léčbou a někdy i před radioterapií. Cílem je zmenšení nádoru, aby operace byla umožněna (pokud je nádor inoperabilní) nebo usnadněna. Současně je cílem i snížení rizika, že se během operace uvolní nádorové buňky a rozšíří se do jiných tkání nebo orgánů. V neoadjuvantní léčbě se používá některý typ léčby medikamentózní, radioterapie, popř. kombinace obou těchto způsobů. Po operaci pak ještě může následovat léčba adjuvantní.