diazepam (účinná látka)

Lék ze skupiny anxiolytika

Mechanismus účinku léku

  • Diazepam účinkuje anxiolyticky (snížení úzkosti), hypnosedativně (tlumivě), myorelaxačně (uvolnění svalů) a antikonvulzivně (proti křečím) působením na specifické benzodiazepinové receptory v různých strukturách mozku

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy
  • Nitrosvalová nebo nitrožilní injekce nebo infúze, dle potřeby opakovaně
  • Roztok v aplikátoru pro podání do konečníku

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek má silný účinek na psychofyzické schopnosti, takže během léčby je zakázáno řízení a obsluha strojního zařízení, stejně tak vykonávání činností vyžadujících zvýšenou pozornost

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.