receptory

Transmembránové receptory jsou specifické molekuly v buněčné membráně. (steroidní receptory jsou uvnitř buňky). Zevní část receptoru přijímá specifické signály ze svého okolí, ale i ze vzdálených tkání, buňky jsou tak schopny se zapojit do fungování celého organismu. Signály (obecně se nazývají ligandy) jsou specifické chemické látky. Každý receptor je schopen reagovat na jednu nebo několik málo různých signálů (ligandů). Navázáním ligandy dochází k aktivaci receptoru. Aktivovaný receptor pak svojí části, která je uvnitř buňky (proteinové kinázy), aktivuje další molekuly složitého řídicího systému - buněčné signální kaskády, výsledkem je specifická odpověď buňky na specifický signál (růst buňky, dělení buňky, specifická funkce nebo naopak zablokování těchto funkcí, atd.). Nádorové buňky mohou mít na svém povrchu výrazně vyšší množství takových receptorů (overexprese), než mají buňky normální, receptory mohou být různě změněny (mutovány), popřípadě nádorová buňka sama produkuje příslušný ligand (signál), na který pak sama odpovídá zvýšeným dělením a růstem.