difenhydramin (účinná látka)

Lék ze skupiny antipruriginóza, antihistaminika

Mechanismus účinku léku

  • Difenhydramin patří do skupiny H1-antihistaminik, potlačuje produkci histaminu a navíc působí i lokálně anesteticky. Při lokální aplikaci má hlavně antipruriginózní (protisvědivý) a lokálně anestetický účinek, který vede k přerušení alergických projevů. Není vyloučen přímý účinek na periferní receptory

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Gel nanášený na svědivá místa dvakrát až čtyřikrát denně.
  • Nesmí aplikovat na odřenou nebo jinak poškozenou pokožku a na sliznice.
  • Kůže léčená gelem nesmí být vystavena prudkému slunečnímu záření.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Není pravděpodobné, že by po aplikaci přípravku mohlo dojít ke snížení pozornosti při řízení motorových vozidel nebo při obsluze strojů

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.