diklofenak (účinná látka)

Lék ze skupiny nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva

Mechanismus účinku léku

  • Mechanismus účinku spočívá v inhibici biosyntézy prostaglandinů, které hrají významnou roli při vzniku zánětu, bolesti a horečky. Prostaglandiny zvyšují citlivost nervových buněk k bolesti. Pokud je jejich syntéza blokována, citlivost nervů se snižuje

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba bolesti, není vhodné dlouhodobé užívání

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety, tobolky, granule k rozpuštění ve vodě, užívané ústy, dvakrát až třikrát denně 50 mg, maximálně 200 mg
  • Nitrožilní infúze nebo nitrosvalová injekce

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Pacienti, u kterých se při podávání přípravku zjistí poruchy vidění, závrať, ospalost nebo jiné poruchy centrálního nervového systému, nemají řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.