přežití bez progrese (progression free survival, PFS)

Viz doba přežití