dosulepin (účinná látka)

Lék ze skupiny antidepresiva

Mechanismus účinku léku

  • Mechanizmem účinku je inhibice zpětného vychytávání neuromediátorů (noradrenalin a serotonin) na nervových synapsích, čímž se zvyšuje jejich dostupnost pro postsynaptické receptory.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba deprese a úzkosti
  • Léčba inkontinence (nekontrolovaného unikání) moči nebo stolice

Způsob užívání léku

  • Obalované nebo potahované tablety užívané ústy
  • V době léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.