druhy záření užívané k radioterapii

K léčbě nádorů (a některých nenádorových onemocnění) se používají různé druhy ionizujícího záření. Každý druh záření má jiné vlastnosti a jeho použití záleží např. na typu a uložení nádoru.

  • gama záření – elektromagnetické záření vniklé při rozpadu některých přirozených nebo uměle získaných radioizotopů (kobalt, cesium apod.)
  • alfa záření, beta záření, neutrony – různé druhy záření vznikající rozpadem různých izotopů, používají se v brachyradioterapii nebo neutronové záchytové terapii
  • X záření – je rovněž elektromagnetické záření, které vzniká uměle po dopadu urychlených elektronů na kovový terčík. Elektrony jsou urychlovány v lineárním urychlovači, X záření nižší energie vniká v rentgence
  • elektronové záření – přímé použití elektronů urychlených v lineárním urychlovači
  • hadrony – souhrnné označení pro těžší částice hmoty (protony, ionty), které se po urychlení využívají k ozařování. K urychlení je nutný speciální urychlovač (cyklotron), tato léčba je využívána jen na několika málo pracovištích.

Více o záření v článku Zdroje a biologické účinky záření