duktus, duktální

Duktus = vývod, kanálek. Odvozené přídavné jméno duktální (vývodový, týkající se vývodů) se užívá v řadě spojení:

  • duktální epitelióza = nezhoubné onemocnění projevující se nadměrným růstem (hyperplazií) epitelu vývodu (mléčné) žlázy. Vývod může být zcela vyplněn. V některých případech může dojít ke krvácení. Zevně se epitelióza projevuje jako hmatné zatuhnutí ve žláze
  • duktální karcinom prsu (NST)
  • intraduktální, intrakanalikulární = nacházející se uvnitř kanálku, vývodu, např. intraduktální karcinom slinivky břišní.