karcinom prsu

Karcinom prsu (anglicky breast cancer – BC, latinsky carcinoma mammae) je nejčastější zhoubný nádor žen. Dle histologického vhledu se rozeznává několik typů:

  • Duktální karcinom vzniká v mlékovodech (duktech), je to nejčastější typ (asi 80 %, bývá označován NST = ne speciální typ), jeho časná varianta je duktální karcinom in situ (DCIS).
  • Lobulární karcinom vzniká ve žlázových lalůčcích, časná varianta je lobulární karcinom in situ (LCIS)
  • Méně častými typy jsou karcinomy medulární, papilární nebo tubulární.
  • Inflamatorní (zánětlivý) karcinom je specifická forma, projevuje se zvětšením prsu, zarudnutím kůže. Časně metastazuje
  • Pagetův* karcinom je vzácný podtyp duktálního karcinomu, roste v okolí bradavky jako nehojící se vřídek v oblasti prsní bradavky (vzácně též v oblasti zevního genitálu = extramamární Pagetův nádor)

Pro léčbu a prognózu je důležitá (ne)přítomnost hormonálních receptorů (ER a PgR) a receptoru HER2. Pokud v nádoru není prokázán žádný z těchto tří receptorů, nádor se označuje jako "triple negativní" (TN BC).

Značka: C50 (Zhoubný novotvar prsu), D05 (Carcinoma in situ prsu)

Více v článku O nádorech prsu

Podívejte se na video Operace prsu na webu MojeMedicina.cz

*Pozn.: Nezaměňovat s Pagetovou chorobou - nenádorovou poruchou kostního metabolismu neznámé příčiny, při které dochází k deformacím kosti