slinivka břišní

Slinivka břišní (pankreas) je žláza uložená v retroperitoneu. Ve slinivce břišní vznikají trávicí enzymy vylučované do duodena a hormony regulující hadinu cukru v krvi (inzulín a glukagon).

Zánět slinivky (pankreatitida) může mít řadu příčin, jednou z nich je i zamezení odtoku pankreatické šťávy žlučovým konkrementem ("kaménkem") ve společném ústí na Vaterově papile, k dalším patří i alkohol.

Karcinom slinivky je obtížně léčitelné onemocnění, lokalizovaný nádor se léčí chirurgicky, pokročilý chemoterapií a/nebo radioterapií.

Z buněk produkujících inzulín nebo glukagon může vznikat pankreatický neuroendokrinní nádor ([p]NET)

Značka: C25 (Zhoubný novotvar slinivky břišní)

Více v článcích O nádorech slinivky břišní a O neuroendokrinních nádorech