duloxetin (účinná látka)

Lék ze skupiny antidepresiva

Mechanismus účinku léku

  • Duloxetin je kombinovaný inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (5-HT) a noradrenalinu (NA).

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba neuralgií, pomocný lék proti bolesti při neuropatiích (poruchách / poškozeních nervů)
  • Léčba deprese a úzkosti

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy jednou denně
  • Užívá se bez ohledu na jídlo

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Užití přípravku může být spojeno se sedací a závratí, v takovém případě se má pacient vyvarovat potenciálně nebezpečných činností jako je řízení nebo obsluha strojů.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.