duplicitní, sekundární nádor

Duplicitní = zdvojený, duplicitní nádor = sekundární nádor = duplicita je výskyt druhého nezávislého nádoru u stejného nemocného. Například u pacienta s nádorem střeva (i již vyléčeným) je zjištěn nádor plic. Nejedná se o recidivu prvního nádoru (střeva) nebo jeho metastázy (do plic).

Pokud se u pacienta vyskytnou dva různé nádory současně, jedná se o duplicitu synchronní, pokud jsou diagnostikovány postupně, je to duplicita metachronní.

Tři a více nezávislých nádorů se označují jako triplicita, kvadruplicita ….