studie zaslepená / otevřená

Dvojitě zaslepená (anglicky double blinded) srovnávací klinická studie je studie, ve které jsou hodnocené léky upraveny tak, že ani lékař ani pacient (proto "dvojitě") nevědí, jaká léčba byla pacientovi určena. Specifickým typem dvojitě zaslepené studie je "double dummy" (anglicky dummy = atrapa). V této studii se porovnávají léky s různým způsobem podání, např. tabletky versus injekce. Aby bylo možné zaslepení, podává se v každém rameni (skupině) příslušný lék plus "atrapa" léku (placebo) odpovídající léku ve druhém rameni.

Důvodem zaslepení je zajištění maximální objektivity studie při minimálním ovlivnění subjektivním hodnocením lékaře nebo pacienta. Způsob léčby neznají ani osoby, které provádějí statistické hodnocení výsledků.

Zařazení pacienta do příslušného ramene je známo pouze nezávislým osobám, které se nijak nepodílejí na hodnocení. K celkovému "odslepení" dochází po zpracování dat, v průběhu studie může být "odslepena" léčba jednotlivého pacient, pokud to vyžaduje jeho zdravotní stav a/nebo rozhodnutí o další léčbě.

Pokud není zaslepení možné nebo potřebné, tedy v případě, že typ léčby je znám, jedná se o studii otevřenou (open label), nezaslepenou