placebo

Placebo je neúčinná látka upravená do formy, která odpovídá účinnému léku (tableta stejné barvy a velikosti, injekce ve stejné ampulce apod.). V některých případech může podání placeba vyvolat stejný účinek jako podání léku (placebo efekt), toho se může využít u některých pacientů (např. při psychicky podmíněných obtížích)

Placebo se využívá v zaslepených  klinických studiích. Většinou v případě, že se hodnotí přidání nového léku k léčbě standardní, v jenom rameni se podává standardní léčba plus hodnocený lék, ve druhém standardní léčba plus. Placebo se užívá i v "double dummy" studiích. Výjimečně, v případech, kdy pro onemocnění neexistuje standardní léčba, může být ve srovnávacím rameni placebo použito samostatně (respektive s nejlepší podpůrnou léčbou, která je ostatně součástí jakékoli léčby)