srovnávací studie

Srovnávací klinická studie porovnává více způsobů léčby ve více ramenech (skupinách nemocných). Porovnávat se mohou různé režimy podání hodnoceného léku nebo režim s hodnoceným lékem proti režimu bez tohoto léku.

Ve studii fáze III, jejíž výsledky slouží jako podklad pro registraci (povolení běžného užívání) léku, se režim s hodnoceným lékem (výzkumná skupina) porovnává s léčbou považovanou na nejlepší standardní léčbu (srovnávací skupina).

Ve srovnávací studii jsou pacienti do ramen rozděleni randomizací (náhodným výběrem)