inhibitory cyklooxygenázy

Cyklooxygenázy (COX-1, COX-2, COX-3) se podílejí na buněčném metabolismu řady látek. COX-2 se vyskytuje zejména v oblasti zánětu. Léky tlumící činnost COX (inhibitory cyklooxygenázy) se používají k léčbě zánětu a bolesti. Patří k nim jednak nesteroidní antiflogistika/antirevmatika (ibuprofen, indometacin apod.), jednak léky cílené specificky na COX-2 (celecoxib, etorikoxib, parekoxib), používané k léčbě osteoartrózy, revmatoidní artritidy nebo ankylozující spondylitidy

Výzkumy ukazují, že látky vznikající působením COX-2 se mohou podílet na vzniku nádoru, na jeho metastazování i na rezistenci k léčbě, a že v nádoru může být aktivita COX-2 zvýšená. Probíhá řada klinických studií s inhibitory COX-2, které mají ukázat, zda by se tyto látky mohly uplatnit v prevenci a léčbě nádorů. Některé výsledky ukazují na možné použití inhibitorů COX-2 při léčbě nádorů, informací však dosud není dostatek, aby mohly být zařazeny do běžné praxe.