ibuprofen (účinná látka)

Lék ze skupiny nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva

Mechanismus účinku léku

  • Terapeutický efekt je dán významným snížením syntézy prostaglandinů na podkladě inhibice cyklooxygenázy. V důsledku tohoto působení dochází k symptomatické úlevě od zánětu, bolesti a horečky. Prostaglandiny zvyšují citlivost nervových buněk k bolesti. Pokud je jejich syntéza blokována, citlivost nervů se snižuje. Doba nástupu analgetického účinku je za 0,5 hodiny

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba bolesti, není vhodné dlouhodobé užívání

Způsob užívání léku

  • Tobolky, potahované tablety, šumivé granule nebo prášek k rozpuštění ve vodě, sirup, suspenze užívané ústy, po 4-6 hodinách, maximálně 6 x 400 mg.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. U některých jedinců však může ibuprofen vyvolat nežádoucí reakce, jako jsou např. závratě nebo bolesti hlavy

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.