ulkus, ulcerace

Ulkus (latinsky ulcus) = vřed. Je to porušení celistvosti epitelu s odkrytím tkáně pod epitelem, tato tkáň (spodina vředu) může krvácet, mokvat apod. Pojem je např. znám ve spojení například ulcus venticuli = žaludeční vřed, ulcus cruris = bércový vřed

Exulcerace, ulcerace = vytvoření vředu, "zvředovatění", nádorová exulcerace vznikne při rozpadu (nekróze) karcinomu kůže nebo sliznice, nebo při porušení kůže / sliznice nádorem jiné tkáně pod nimi – např. při prorůstání karcinomu prsu do kůže.

Odvozená přídavná jména: exulcerovaný, exulceratus, exulcerans