fenytoin (účinná látka)

Lék ze skupiny antiepileptika

Mechanismus účinku léku

  • Fenytoin ovlivňuje mozkovou kůru a centra mozkového kmene

Použití léku u onkologických pacientů

  • Profylaxe při léčbě některých lymfomů
  • Prevence a léčba záchvatů, léčba některých srdečních arytmií

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy
  • Nitrožilní injekce nebo infúze nebo nitrosvalová injekce

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Pacienti nemají řídit nebo neobsluhovat stroje, než bude známo, že tento lék neovlivňuje jejich schopnost vykonávat tyto činnosti

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.