fixační pomůcky při ozařování nádorů

Při každodenním ozařování je nutné, aby pacient zaujal vždy stejnou polohu vůči ozařovači. Zpravidla je dostačující vyznačení značek na kůži a uložení pacienta tak, aby se tyto značky kryly se světly laserových zaměřovačů.

V některých případech, např. při relativně malém nádoru a blízkosti citlivých normálních tkání (nádory hlavy a krku nebo prostaty) je nutná příprava pomůcek, které přesněji zaručují, že poloha pacienta bude vždy stejná. Příkladem fixační pomůcky je "maska" připravená ze zvláštní plastické hmoty, která po zahřátí změkne. Měkká hmota se vytvaruje podle části těla nemocného a její okraje zachytí do fixačního rámu. Po vychladnutí hmota ztuhne. Maska je pak použita při každém ozáření (viz obrázek v článku Konformní radioterapie).