prostata

Prostata (předstojná žláza) je umístěna pod močovým měchýřem, produkuje sekret, který je součástí ejakulátu.

Benigní hyperplazie prostaty (adenofibromatózní / adenomyomatózní / myofibroadenomatózní hyperplasie prostaty) je nezhoubné nenádorové onemocnění způsobené zmnožením buněk stromatu. Změny ve tkáni začínají již ve věku kolem 30 let, ve věku 60 let má vice než polovina mužů klinické příznaky, které se shrnují pod pojmem prostatismus, patří k nim časté noční močení (nykturie), časté močení malého množství (polakisurie), náhlé urgentní nucení apod. Onemocnění může vyústit až v nemožnost močit (ischurie) popřípadě i k nekontrolovanému odtékání moči (inkontinence) při přeplněném močovém měchýři, jehož tlak překoná blokádu močové trubice (paradoxní ischurie). Léčba je medikamentózní popř. chirurgická.

Prostatická intraepiteliální neoplazie (PIN) jsou buněčné změny, které se mohou blížit charakteru karcinomu a mohou se v karcinom vyvinout. Dle stupně buněčných změn se dělí na PIN nízkého stupně (low-grade) a vysokého stupně (high-grade). Je nutné pečlivé sledování.

Karcinom prostaty patří k nejčastějším nádorům, udává se, že 100 % mužů ve věku 80 let má asymptomatický karcinom. Příznaky mohou být podobné jako při benigní hyperplazii.

Léčba závisí na biologickém chování nádoru hodnoceném v bioptických vzorcích nádoru na základě Gleasonova skóre a dle hladiny nádorového markeru PSA. Při lokalizovaném neagresivním onemocnění je možné pouze přísné sledování, jinak operační řešení nebo radioterapie.

Funkce prostaty je závislá na androgenních ("mužských") hormonech, tuto závislost si většinou ponechává i nádor, v případě pokročilého (metastatického) onemocnění se proto uplatňuje ablační hormonální léčba (degarelix, goserelin, leuprorelin, triptorelin) a antiandrogenní léky (bikalutamid, enzalutamid, flutamid, cyproteron acetát). Pokud je hormonální léčba neúčinná (označuje se jako kastračně rezistentní karcinom prostaty [anglicky castration resistant prostate cancer - CRPC]) užívá se chemoterapie.

Značky: C61 (Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty), D07.5 (carcinoma in situ prostaty), D29.1 (Nezhoubné novotvary prostaty), N40 (Zbytnění prostaty – hyperplasia prostatae)

Více v článku O nádorech prostaty.