G-CSF

Faktor stimulující granulocytární kolonie (G-CSF) je cytokin, který stimuluje tvorbu bílých krvinek – granulocytů, zejména neutrofilních granulocytů (neutrofilů). Pokles počtu neutrofilů (neutropenie) je častým důsledkem léčby některými cytostatiky, další cyklus léčby je možno podat až po úpravě počtu neutrofilů k normě. U většiny léčených pacientů dojde k úpravě počtu neutrofilů, aniž je nutná podpůrná léčba. Pokud neutropenie přetrvává delší dobu nebo v případě febrilní neutropenie (neutropenie s teplotou nad 38 oC) se k urychlení vzestupu počtu neutrofilů podává uměle připravený G-CSF (filgrastim, pegfilgrastim, lipegfilgrastim), aplikuje podkožní injekcí po dobu několika dnů při kontrolách krevního obrazu. U pacientů s febrilní neutropenií, opakovanou neutropenií nebo při léčbě některými cytostatiky se G-CSF podává preventivně (profylakticky)

Po podání G-CSF se do krve vyplavují ve zvýšeném počtu též krvetvorné kmenové buňky, proto se tento lék podává i před odběrem kmenových buněk z periferní krve pro transplantaci krvetvorných buněk