filgrastim, pegfilgrastim, lipegfilgrastim (účinné látky)

Lék ze skupiny faktorů stimulujících kolonie krvetvorných buněk 

Mechanismus účinku léku

  • G-CSF je přirozený glykoprotein, který reguluje tvorbu a uvolňování funkčních neutrofilních granulocytů (neutrofilů) z kostní dřeně. Filgrastim je rekombinantní humánní G-CSF, způsobuje zvýšení počtu neutrofilů v krvi. Pegfilgrastim je filgrastim konjugovaný s polyetylenglykolem, lipegfilgrastim je filgrastim konjugovaný s metoxypolyetylenglykolem. Konjugace ovlivňuje distribuci v organismu a eliminaci

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce (nebo nitrožilní infúze) jednou denně, počet podání dle konkrétního přípravku, aktuální indikace a počtu neutrofilů (bílých krvinek)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Nebyla prováděna hodnocení o vlivu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.