gabapentin (účinná látka)

Lék ze skupiny antiepileptika

Mechanismus účinku léku

  • Přesný mechanismus účinku gabapentinu není známý

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba neuralgií (nervových bolestí), pomocný lék proti bolesti při neuropatiích (poruchách / poškozeních nervů)

Způsob užívání léku

  • Tablety nebo tobolky užívané ústy
  • Užívá se nezávisle na jídle, polyká se vcelku a zapíjí dostatečným množstvím tekutiny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Gabapentin působí na mozek a může vyvolat ospalost, závratě nebo jiné podobné příznaky, tyto nežádoucí účinky mohou být potenciálně nebezpečné pro pacienty, kteří řídí nebo obsluhují stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.