gamanůž

Gamanůž je speciální kobaltový ozařovač určený k ozařování menších metastáz v mozku (ne k ozařování primárních mozkových nádorů) a některých nenádorových onemocnění (např. výdutě mozkových tepen).

Přístroj se skládá z "přilby" ve které je množství malých otvorů, jejich osy směřují do jednoho bodu, a z odpovídajícího počtu válečků radioaktivního izotopu kobaltu (60Co). Záření z jednotlivých válečků kobaltu je otvory v "helmě" nasměrováno do jednoho ložiska, kde se dávky záření sčítají, v okolních tkáních je dávky nízká.