HCG (lidský choriový gonadotropin)

Viz nádorové markery / onkomarkery