nádorové markery / onkomarkery

Skupina látek, které mohou být vylučovány nádorovými buňkami. Jejich hladina v krvi může být obrazem odpovědi nádoru na léčbu nebo naopak časným příznakem zhoršení onemocnění. Schopnost produkce markeru je u každého nádoru jiná, negativní výsledek vyšetření proto neznamená, že není přítomen nádor. Vyšetření markeru může být jedním z vyšetření při podezření na nádor, některé markery však mohou být zvýšeny i při nenádorovém onemocnění. Hlavním účelem vyšetřování markerů je sledování průběhu onemocnění (v případě, že nádor marker produkuje). Každý marker je vhodný ke sledování jiného typu nádoru. Níže uvádíme některé markery a nádory, které je možno jejich pomocí sledovat.

 • HCG (lidský choriový gonadotropin)
  Normálně je produkován placentou během těhotenství. HCG produkují rovněž choriokarcinom – nádor vycházející z placenty a germinální nádory vaječníků nebo varlat.
 • AFP (alfa-fetoprotein)
  Zvýšené hladiny AFP mohou být při nádorech jater a některých nádorech vaječníků nebo varlat. AFP může být zvýšen rovněž při nenádorovém onemocnění jater (cirhóza, hepatitida). Více o laboratorním vyšetření AFP najdete na webu LabTestOnline.
 • CEA (Karcino-embryonální antigen)
  Celá řada nádorů (Karcinomy zažívacího traktu, zejména tlustého střeva, karcinomy plic, prsu, vaječníku). CEA může být zvýšen i u nenádorových onemocnění. Více o laboratorním vyšetření CEA najdete na webu LabTestOnline.
 • CA 19-9
  Karcinom slinivky břišní. Více o laboratorním vyšetření CA 19-9 najdete na webu LabTestOnline.
 • CA 15-3
  Karcinom prsu. Více o laboratorním vyšetření CA 15-3 najdete na webu LabTestOnline.
 • CA-125
  Karcinom vaječníků. Více o laboratorním vyšetření CA-125 najdete na webu LabTestOnline.
 • PSA/fPSA (Prostatický specifický antigen / volný prostatický specifický antigen)
  Karcinom prostaty. Tento marker je natolik specifický, že je používán jako součást komplexu vyšetření pro včasné vyhledávání karcinomu prostaty ve „zdravé“ populaci. PSA se může ve zvýšené uvolňovat z nádoru i z normální prostaty při palpačním (pohmatovém) vyšetření prostaty konečníkem, odběr krve je proto nutno provést před palpačním vyšetřením. PSA se v krvi váže na bílkoviny, stanovuje se buď celkový PSA (což je metoda citlivější) nebo volný (f)PSA – tedy PSA nenavázaný na bílkoviny, což je metoda specifičtější (přesnější). Další informace o PSA najdete na webu LabTestOnline.
 • Chromogranin A
  Chromogranin A se vyšetřuje v séru, moči i plasmě při podezření na neuroendorinní zhoubné nádory. Především karcinoidy, neuroblastomy, pankreatické neuroendokrinní tumory. Lze jej prokázat i u karcinomů prostaty nereagujících na hormonální léčbu. Více o laboratorním vyšetření chromograninu A najdete na webu LabTestOnline.
 • CA 72-4
  Patří mezi onkofetální nádorové markery.
  Hladina CA 72-4 může být zvýšena především u nemocných s maligním nádorovým onemocněním žaludku, jícnu, tlustého střeva, pankreatu a ovariálního karcinomu. Zvýšená hladina může být i u nezhoubných onemocnění, jako např. cirhóza jater, pankreatitida a zánětlivá onemocnění trávicího ústrojí.
 • TK (tymidinkináza)
  buněčný enzym, který se podílí na syntéze stavebních kamenů nukleových kyselin a je aktivní u dělících se buněk. Stanovení jeho hladiny v séru (v krvi) slouží jako nádorový marker u řady nádorů.
 • B2M (B2MG - beta2-mikroglobulin)
  Vyšší hladiny jsou pozorovány u hematologických nádorových onemocnění (chronická lymfatická leukémie, lymfomy, mnohočetný myelom), ale i u některých zánětlivých onemocnění. Protože je vylučován ledvinami, může být zvýšená hladina v krvi nebo v moči i známkou poruchy funkce ledvin.

Další informace o nádorových markerech najdete na webu LabTestOnline.