nádory krevních cév

K nádorům krevních cév patří mimo jiné:

  • Hemangiom je nezhoubný, zpravidla drobný nádorek z krevních cév, ve vyšším věku se najde na kůži téměř každého člověka.
  • Hemangioendoteliom je nádor vycházející s endotelií - výstelky cévní stěny, má vřetenobuněčnou variantu, která je nezhoubná, epiteloidní forma, může metastazovat nebo nádor může vznikat současně na různých místech.
  • Hemangiopericytom je vzácně se vyskytující nádor vycházející v pericytů, podpůrných buněk, které jsou součástí cévní stěny. Řadí se do skupiny sarkomů měkkých tkání. Léčba je především chirurgická, může metastazovat.
  • Hemangiosarkom vzácně se vyskytující sarkom.