centrální žilní katétr

Při nutnosti dlouhodobého nebo opakovaného podávání léků nebo výživy do žíly bývá někdy vhodné zavedení centrálního žilního katétru.

Katétr je plastová hadička, zavádí se do žíly zpravidla pod klíční kostí tak, aby její konec byl až ve velké žíle u srdce. To umožňuje relativně rychlé podání většího množství tekutiny nebo podání léků, které by malou žílu podráždily a způsobovaly komplikace. Katétrem lze též měřit centrální žilní krevní tlak či odebírat krev. Konec katétru je mimo tělo, je tedy nutné jeho pravidelné ošetřování, aby se předešlo infekci. Nejčastěji používaný typ je Hickmanův katétr.

Při opakovaných aplikacích "běžných" infuzí nebo odběrech krve se používá tzv. port, který je celý pod kůží a ústí do některé periferní žíly.