port

Port je pomůcka sloužící k opakovanému nitrožilnímu nebo méně často nitrotepennému podávání léků. Port je komůrka, která se vkládá pod kůži (nad pevný podklad = nad kost), od  ní vede cévka, jejíž konec je zaveden do žíly či tepny. Komůrka je z jedné strany kryta membránou z hmoty, kterou lze opakovaně jehlou propíchnout a tak vpravit lék do komůrky a cévkou do žíly či tepny. Protože celá pomůcka je v pacientově těle, je riziko infekčních komplikaci výrazně nižší než v případě centrálního žilního katétru, jehož konec je vyveden kůží na povrch, a lze ji užívat dlouhodobě.