histiocyt, histiocytóza

Hystiocyty jsou makrofágy - bílé krvinky schopné pohlcovat cizorodý nebo odpadní materiál.  

Histiocytózy jsou skupina vzácných onemocnění se širokou škálou biologického chování od zcela benigního až po maligní. Mohou postihovat lymfatické (mízní) uzliny, kosti, kůži, ale i orgány (játra). Vyskytuji se u dětí a mladistvých.