cyklofosfamid (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny alkylační cytostatika. Bývá označován zkratkou CFA

Mechanismus účinku léku

  • Aktivní metabolity cyklofosfamidu jsou alkylační látky, které přenáší alkylové skupiny na DNA během procesu dělení buňky, což brání normální syntéze DNA.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní injekce nebo infúze
  • Potahované tablety užívané ústy
  • Během léčby cyklofosfamidem se nemají a užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může zvyšovat toxicitu léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Mohou se projevit nežádoucí účinky (včetně závratí, rozmazaného vidění, poruchy zraku), které by mohly ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.