inhibitory proteinových kináz

Buňky přijímají prostřednictvím receptorů signály ze svého okolí, tyto signály dále zpracovávají molekuly buněčné signální kaskády. Dle signálu a jeho zpracování v kontextu ostatních signálů reaguje buňka specifickou akcí. Předávání signálu mezi jednotlivými signálnímu molekulami (bílkovinami, proteiny) zajišťují jejich části signálních molekul zvané kinázy. Každá signální molekula má svoji specifickou (proteinovou) kinázu. Kinázy jsou pojmenovány podle aktivní aminokyseliny (např. tyrosinkinázy, kterých je v lidských buňkách asi 90 typů), podle specifického účinku.

Inhibitory proteinových kináz blokují specifickou kinázu a tedy přenos signálu na další molekulu. K léčbě se mohou využít inhibitory, které blokují prorůstové signály nebo signály bránící apoptóze. Blokáda může být cílena na nádorovou buňku nebo na angiogenezi.

K dispozici jsou abemaciklib, afatinib, alektinib, axitinib, binimetinib, bosutinib, ceritinib, dabrafenib, dasatinib, enkorafenib, erlotinib, everolimus, gefitinib, ibrutinib, imatinib mesylát, kabozantinib, kobimetinib, krizotinib, lapatinib, lenvatinib, midostaurin, neratinib, nilotinib, nintedanib, osimertinib, palbociklib, pazopanib, ponatinib, regorafenib, ribociklib, ruxolitinib, sorafenib, sunitinib, temsirolimus, tivozanib, trametinib, vandetanib, vemurafenib.