infuzní pumpa / přenosná pumpa / infuzor

Infuzní pumpa, přenosná pumpa a infuzor jsou pomůcky, které zajišťují, aby infúze odkapávala do žíly stanovenou rychlostí. Pumpa signálem upozorňuje, že je infúze ukončena, popř. že neodkapává (při ucpání jehly/kanyly, popř. pokud se jehla/kanyla dostane mimo žílu). Při intraarteriálním podání zajišťuje dostatečný tlak, který musí být vyšší než tlak krve v tepně.

Infuzní pumpa se užívá u lůžka nemocného (popř. v ambulantním zařízení), pumpou je vedena hadička infuzního setu. Nastavuje se rychlost infúze (počet kapek nebo objem tekutiny podaný za minutu).

Přenosná pumpa umožňuje podání dlouhodobé nebo kontinuální infúze v nemocnici mimo lůžko nebo mimo zdravotnické zařízení. Pumpa se skládá ze dvou částí: výměnného zásobníku (na jedno použití), kterým může být běžná injekční stříkačka nebo se jedná o zásobník speciální. Druhou částí je elektrické zařízení (na baterii), které zajišťuje aplikaci tekutiny do žíly.

Infuzor je elastický zásobník, který svojí pružností vytlačuje tekutinu, kterou je naplněn. Rychlost infúze je dána velikostí otvoru, kterým tekutina vytéká, a je neměnná. Infuzory umožňují nepřetržité podání po dobu 24 hodin, některé i déle. Infuzor podobně jako přenosná pumpa umožňuje aplikaci léku mimo nemocnici.