inkompatibilita

Inkompatibilita = neslučitelnost.

Není možné např. používat příslušenství k přístroji jedné značky s přístrojem jiné značky  (nejsou kompatibilní), apod.

Při inkompatibilitě např. nelze "míchat" dva různé léky do jedné injekce/infuze (mohlo by dojít například vysrážení), to ale neznamená, že by tyto léky nebylo možno podávat odděleně.

Nelze podat transfuzi inkompatibilní krve (s nevhodnou krevní skupinou).

Při transplantaci krvetvorných buněk nebo orgánů s hodnotí histokompatibilní systém antigenů na buňkách dárce a buňkách příjemce.