transplantace

Transplantace obecně je přenos celého orgánu, jeho části nebo určité tkáně z jednoho těla do druhého nebo z určitého místa těla na jiné. Vložení cizorodého předmětu do organismu je implantace.

Dle původu transplantátu se jedná o transplantaci autologní (užití vlastní tkáně pacienta), alogenní (dárce a příjemce nejsou totožní) nebo syngenní (dárcem je jednovaječné dvojče). Pokud je dárcem jiný živočišný druh, jedná se o xenogenní transplantaci, která se uplatňuje ve výzkumu nádorů, kdy se buňky lidského nádoru implantují pokusnému zvířeti.

Na povrchu každé buňky je řada molekul (antigenů), které imunitní systém "hodnotí" a rozeznává jako molekuly vlastní nebo molekuly cizí. Tyto antigeny se nazývají lidské (humánní) leukocytární antigeny (HLA) a společně tvoří hlavní histokompatibilní komplex. Podle znaků tohoto komplexu se vybírá dárce pro alogenní transplantaci, protože je nutné, aby se antigenní komplexy dárce a příjemce lišily co nejméně. 

Rejekce (odmítnutí) transplantátu je imunitní reakce zaměřená proti transplantovanému orgánu nebo tkáni. Může k ní dojít při alogenní transplantaci při neshodě některých antigenů hlavního histokompatibilního komplexu. Ke snížení  rizika rejekce se po transplantaci podávají imunosupresivní léky, které imunitní systém oslabují. Riziko rejekce nehrozí při transplantaci autologní nebo syngenní, protože sada antigenů je totožná.

Reakce transplantátu (štěpu) proti hostiteli (anglicky graft-versus-host disease) je stav, kdy naopak imunitní buňky v transplantátu rozeznávají jako cizí buňky příjemce a poškozují je. To může nastat zejména při alogenní  transplantaci krvetvorných buněk, výjimečně při transplantaci orgánů (transplantát obsahuje krev včetně imunitních buněk). U pacientů s těžce oslabenou imunitou (porucha imunity nebo léčebné potlačení imunity) by hrozila reakce i po běžné transfúzi krve, před transfúzí se proto imunitní buňky v krvi ničí např. ozářením

Více o typech transplantací v článku Typy, dárci a indikace k transplantacím a o transplantaci jater v článku Indikace transplantace jater