intraperitoneální podání

Intraperitoneální = uvnitř břišní (peritoneální) dutiny

Intraperitoneální (i.p.) podání léku je aplikace formou injekce nebo infúze do břišní (peritoneální) dutiny.

Intraperitoneálně se léky mohou podávat např. při karcinóze peritonea - rozsevu drobných ložisek nádoru na pobřišnici při karcinomu vaječníků. Dosáhne se tak vysoké koncentrace v břišní dutině, odkud se lék vstřebává a působí pak i celkově.