invaze do cév / vaskulární invaze

Vaskulární invaze nádoru je pronikání nádoru či jednotlivých nádorových buněk do cév,  je zvýšeno riziko metastazování nádoru.