karcinogenní

Fyzikální, chemické a biologické vlivy, které svým působením mohou vyvolat zhoubné bujení, označujeme jako karcinogenní (kancerogenní) vlivy / látky nebo jako karcinogeny (kancerogeny).

Jedná se například o ionizující záření, UV záření (riziko melanomu), některé viry (HPV a nádor děložního čípku) a především látky chemické. V současné době jsou všechny látky, které mají být běžně používány (potraviny, léky, pesticidy, barvy atd.), testovány na možné kancerogenní účinky, nebezpečné látky jsou vyřazovány z použití.