nádory dělohy

Dělohu (latinsky uterus) dělíme na dvě anatomické a funkční části: děložní hrdlo (čípek, krček, cervix) a děložní tělo (corpus).

  • Karcinom děložního čípku / cervixu (carcinoma cervicis uteri) souvisí v naprosté většině případů s infekcí lidským (humánním) papilomavirem (HPV), který se téměř výhradně přenáší pohlavním stykem. Při poruše imunity nebo působením dalších faktorů (např. kouření) není akutní virová infekce vyléčena, ale přechází do chronického stádia. To vede k dysplazii a následné  metaplazii sliznice krčku a po mnoha létech se může vyvinout karcinom. Tomuto riziku může předejít včasné očkování proti HPV. Pokud již infekce probíhá, není očkování účinné. Příznakem infekce jsou koilocyty, specificky pozměněné buňky, které nepřecházejí v nádor. 
    Značka C53 (Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri)
  • Karcinom těla (corpus) děložního / endometria (carcinoma corporis uteri, carcinoma endometrii) je častější po přechodu, kdy ustává pravidelné obnovování sliznice po menstruaci. Vznik nádoru je podporován endokrinní stimulací estrogeny, které mohou vznikat přeměnou jiných steroidů v tukové tkáni, obezita je proto rizikovým faktorem.
    Značka C54 (Zhoubný novotvar těla děložního)
  • Myom (leiomyom) (leiomyoma uteri) je nezhoubný nádor svalové vrstvy děložního těla (myometria), jedná se poměrně časté onemocnění. Intramurální myom je omezený na stěnu dělohy, nádor se (výrazně) nevyklenuje do dutiny děložní nebo mimo dělohu a nezpůsobuje zpravidla žádné obtíže. Větší nádor způsobuje především mechanické obtíže (např. obtíže s udržením moči – inkontinenci). Velice vzácný je zhoubný leiomyosarkom.
    Značka D25 (Leiomyom dělohy, leiomyoma corporis uteri), C54.2 (Zhoubný novotvar těla děložního – myometria, leiomyosarkoma uteri)

Více o nádorech dělohy v článcích Zhoubné nádory děložního hrdla (čípku) a Nádorové onemocnění těla děložního