operace tlustého střeva

Při nádoru a některých jiných onemocněních tlustého střeva se provádí chirurgické vynětí větší či menší části střeva. Název operačního výkonu je odvozen z latinského ectomia = vynětí a latinského označení části tlustého střeva. Součástí některých operací je u umělý vývod (kolostomie)

  • kolektomie – vynětí celého tlustého střeva
  • hemikolektomie – vynětí poloviny tlustého střeva (pravostranná / levostranná kolektomie)
  • transversektomie – vynětí příčného tračníku (transversa)
  • sigmoidektomie – vynětí esovité kličky (sigmoidea)
  • appendektomie – vynětí červovitého přívěsku (appendixu, "slepého střeva")
  • resekce rekta – vynětí konečníku